Ansökan H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder

Blankett

Blanketten kan hämtas här i pdf-format. Skriv ut blanketten och fyll i den för hand. Var noga med att fylla i blanketten korrekt.

» AnsökningsblankettPDF

Blanketten kan också rekvireras från Kurt Svensson, se Kontakta oss.

Senaste ansökningsdatum

Skicka in ifylld ansökningsblankett senast den 31 mars till:

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kungl. slottet
107 70 Stockholm

Kompletterande upplysningar kan erhållas på telefon 08-402 60 72.

Beslut om utdelning fattas i slutet av april.