Ansökan H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder

Blankett


Blankett rekvireras hos Sven-Olof Hedengren, se Kontakta oss.

OBS! Var noga med att fylla i blanketten. Ofullständigt ifylld blankett tas inte med i behandlingen.

Senaste ansökningsdatum


Skicka in ifylld ansökningsblankett så att den finns på kansliet senast den 31 mars.

Stiftelsen H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder, Kungl. slottet, 107 70 Stockholm.

Kompletterande upplysningar kan erhållas på telefon 08-402 60 44.

Beslut om utdelning fattas i slutet av april.