H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder

H.M. Konungens monogram
Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom förvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

Med efterlevande make jämställs efterlevande i ett samboförhållande där parterna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Mottagare av understöd ska vara ekonomiskt behövande.