Utdelning H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Styrelsen i Konungens Jubileumsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Landshövdingarna i respektive mottagares län ombesörjer utdelningen.

Landshövding Elisabeth Nilsson överlämnar priset på 10.000 kr till Unga Kris i Linköping 30 april 2012 på Linköpings slott. Foto: Pernilla Tarler

Landshövding Elisabeth Nilsson överlämnar priset på 10.000 kr till Unga Kris i Linköping 30 april 2012 på Linköpings slott. Foto: Pernilla Tarler