H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens monogram

Fondens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Förslag till mottagare av stipendium/anslag lämnas till stiftelsen av Sveriges landshövdingar.

Inget ansökningsförfarande föreligger.