Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens monogram

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 13 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2015/16 utse professor Chris Evans till den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Evans är professor vid UK Centre for Ecology and Hydrology at University of Bangor, Storbritannien. Hans huvudsakliga forsknings­inriktning avser hur markanvändning och atmosfäriskt nedfall påverkar kolcykeln i sötvatten, hur detta interagerar med ett ändrat klimat och vad detta innebär för flödet av växthusgaser till atmosfären.

Kontakta oss

Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeStyrelse

H.M. Konungen, ordförande
Direktör Leif Johansson
Professor Kerstin Fredga
Skogl. Dr Björn Hägglund
Professor Margareta Ihse

Utdelningar

Styrelsen i Konungens 50-årsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Utdelningen sker på Kungliga slottet i Stockholm vid en mottagning för stipendiaterna. Vid detta tillfälle ger årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning.

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2012 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 21 maj. Foto: Clas Göran Carlsson

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2012 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 21 maj. Foto: Clas Göran Carlsson