Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens monogram
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 13 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2015/16 utse professor Chris Evans till den tjugonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Evans är professor vid UK Centre for Ecology and Hydrology at University of Bangor, Storbritannien. Hans huvudsakliga forsknings­inriktning avser hur markanvändning och atmosfäriskt nedfall påverkar kolcykeln i sötvatten, hur detta interagerar med ett ändrat klimat och vad detta innebär för flödet av växthusgaser till atmosfären.