Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens monogram
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Stiftelsens styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 7 november 2013 att för år 2014/2015 utse två innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Detta med hänsyn till de många bra ansökningarna samt att H.M. Konungen i år firar 40 år på tronen.

De två innehavarna av professuren i miljövetenskap är professor Raymond T Pierrehumbert och professor Walker O Smith.

Professor Raymond T Pierrehumbert är sedan 1989 professor vid Chicago University. Han är en av de internationellt mest framstående och mångfacetterade klimatforskarna med stor bredd och djup inom atmosfärens och klimatsystemets dynamik och kolets kretslopp. Han är djupt engagerad i klimatsfrågans samhällsaspekter som sociala kostnader och ekonomiska konsekvenser.
 
Professor Walker O Smith är professor vid Virginia Institute of Marine Sciences. Han är expert på marin miljöforskning, speciellt växtplankton, och han har arbetat med att förstå de komplexa faktorer som ligger bakom algblomning i världshaven. Han har utvecklat ny teknologi inom oceanografi vilken innefattar självstyrande undervattenfarkoster.