Teman för Drottning Silvias Jubileumsfond

År Tema
1994 Motoriska och psykologiska handikapp
1995 Allergi
1996 Lättare hjärnskador och beteenderubbningar
1997 Ämnesomsättningssjukdomar
1998 Syn, hörsel, kommunikation
1999 Barnmisshandel
2000 Gastrointestinala sjukdomar
2001 Kroniska hudsjukdomar, blödarsjuka, immunbristsjukdomar samt små och mindre kända handikapp
2002 Kroniska reumatiska sjukdomar
2003 Barnmisshandel
2004 Specifika läs-, skriv- och språkstörningar
2005 Astma och allergi
2006 Barn och psykisk ohälsa
2007 Depressioner och intellektuella funktionshinder hos barn med medfödda handikapp eller kroniska sjukdomar
2008 Kroniska sjukdomar hos barn - medicinska, psykologiska och sociala aspekter
2009 Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och handikapp hos barn
2010 Fysiska och psykiska välfärdssjukdomar hos barn och ungdomar
2011 Metoder att förebygga och behandla svåra psykiska och fysiska funktionshinder hos barn
2012 Metoder att förbättra funktion och/eller värdera livskvalitet vid kronisk sjukdom och handikapp
2013 Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och funktionshinder för barn
2014 Utvärdering av interventioner som syftar till att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn.
2015 Dolda funktionshinder hos barn – studier av medicinska och psykologiska aspekter