Teman för Drottning Silvias Jubileumsfond

ÅrTema
1994Motoriska och psykologiska handikapp
1995Allergi
1996Lättare hjärnskador och beteenderubbningar
1997Ämnesomsättningssjukdomar
1998Syn, hörsel, kommunikation
1999Barnmisshandel
2000Gastrointestinala sjukdomar
2001Kroniska hudsjukdomar, blödarsjuka, immunbristsjukdomar samt små och mindre kända handikapp
2002Kroniska reumatiska sjukdomar
2003Barnmisshandel
2004Specifika läs-, skriv- och språkstörningar
2005Astma och allergi
2006Barn och psykisk ohälsa
2007Depressioner och intellektuella funktionshinder hos barn med medfödda handikapp eller kroniska sjukdomar
2008Kroniska sjukdomar hos barn - medicinska, psykologiska och sociala aspekter
2009Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och handikapp hos barn
2010Fysiska och psykiska välfärdssjukdomar hos barn och ungdomar
2011Metoder att förebygga och behandla svåra psykiska och fysiska funktionshinder hos barn
2012Metoder att förbättra funktion och/eller värdera livskvalitet vid kronisk sjukdom och handikapp
2013Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och funktionshinder för barn
2014Utvärdering av interventioner som syftar till att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn.
2015Dolda återkommande eller kroniska funktionshinder hos barn – medicinska och psykologiska konsekvenser