Bakgrund Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen har tillkommit genom en sammanslagning av Kungafonden och Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, som skapades genom insamlingar till kungens 70- och 80-årsdagar.
Frimärken utgivna till 90-årsdagen.

Frimärken utgivna till 90-årsdagen. Foto: Gerhard Helmfrid

I och med en nationalinsamling till Gustaf VI Adolfs 90-årsdag då det utgavs en speciell frimärkserie, ett jubileumsmynt och gratulationskort nybildades Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.
Jubileumsmynt utgivna i samband med kungens 90-årsdag. Foto: Kungl. Myntkabinettet

Dagens fond drivs i form av en stiftelse. Fonden följer idag de stadgar som antogs 1973 och högsta beslutande över fondens medel är Hans Majestät Konungen.

Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Utdelning sker en gång per år.