| Lyssna

Ansökan Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Villkor


Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Ansökningsförfarandet


Stiftelsens digitala ansökningssystem är öppet från 1 april till och med 15 september.

Förberedelser före ansökan


Förbered ansökan genom att ta fram följande information:
  • Projektets ändamål
  • Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan (max 4.000 tecken)
  • Utlåtande från sakkunnig som tagit del av projektet
  • Projektets kostnader
  • Belopp som söks från stiftelsen?
  • Ansökta och beviljade anslag från andra finansiärer
  • Eventuell bilaga i pdf-format (max 2 MB)

Skriv in ansökningstexten i ett dokument på en dator så att den sedan kan klistras in i ansökningssystemet!

Skapa konto


Ett första steg för den som inte ansökt tidigare är att skapa ett konto. När detta är gjort kommer ansökningssystemet, inom några minuter, att sända en bekräftelse via e-post och begära en bekräftelse via en länk i meddelandet.

Om du inte får någon e-postbekräftelse från ansökningssystemet bör du undersöka om svaret har hamnat i skräppostlådan, att rätt e-postadress är uppgiven och att e-postadressen är korrekt stavad.
 

Ny ansökan


För att göra en ny ansökan välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll därefter i ansökan steg för steg.

Det är alltid möjligt att när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara en påbörjad ansökan och logga in senare för att färdigställa den.
 
Ansökan skickas in till fonden genom att klicka på ”Lämna in”. Därefter kan den inte längre ändras.

Såväl påbörjade som inlämnade ansökningar kommer att finnas på ”Min sida”.

Behandling av personuppgifter


Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Ytterligare frågor


För ytterligare frågor rörande ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan kontakta stiftelsen!