Huvud

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Gustaf VI Adolfs monogram

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Av cirka 250 inkomna ansökningar 2013, fördelades 8.198.000 kronor på 155 ansökningar.