Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Gustaf VI Adolfs monogram

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Av 276 inkomna ansökningar 2014, fördelades 7,5 miljoner kronor på 180 ansökningar.