Blankett för hovleverantörskap

Blanketten är i pdf-format och ifyllningsbar på skärmen.

Fyll i alla uppgifter, skriv ut den ifyllda blanketten, underteckna och posta till:

Kungl. Slottet
Jurist Viktoria van Gerpen
107 70 Stockholm

Blankett för hovleverantörskapPDF