Drottningholms slottsförvaltning

Drottningholms Slott

Drottningholms Slott. Foto Kungahuset.se

Drottningholms slottsförvaltning omfattar Drottningholms, Kina, Tullgarns, Ulriksdals och Rosersbergs slott. Arbetet leds av en slottsfogde.

Extra kravs ställs på säkerheten på Drottningholm, eftersom slottet är Kungaparets bostad.

Världsarv

Sedan 1991 är Drottningholm upptaget på Unesco:s Världsarvslista över platser av omistligt värde för mänskligheten.

Skötselområdet på 90 hektar är lika stort som Gamla Stan i Stockholm. Inklusive skogsområdet är ytan 117 hektar.

Skötseln av de nyplanterade lindarna i slottsalléerna och broderiparterren närmast slottet sköts av slottsförvaltningen.

Miljövänligt parkarbete

Kungen vill att verksamheten i parker och trädgårdar bedrivs miljövänligt. Arbetet vid Drottningholms slottsförvaltning sker i största möjliga utsträckning med hänsyn till miljön.

Drottningholms kungsgård, som är en upplåtelse av staten, ingår i förvaltningen.

Upptäck mer

Gör ett besök på Drottningholms slott