Ståthållarämbetet

Guidad visning i Gustav III:s antikmuseum. Foto Kungahuset.se

Guidad visning i Gustav III:s antikmuseum. Foto Kungahuset.se

Ståthållarämbetet förvaltar den kungliga dispositionsrätten till de kungliga slotten: Stockholms, Drottningholms, Kina, Haga, Ulriksdals, Gripsholms, Rosersbergs, Strömsholms, Rosendals och Tullgarns slott samt Gustav III:s paviljong.

Det gäller också byggnader, parker, trädgårdar och skogar, som hör till slotten.

De kungliga slotten ägs av staten genom Statens Fastighetsverk (SFV), som svarar för fastighetsdrift och underhåll med undantag för Rosendals slott.

Slottsfogde – en uråldrig titel

Ståthållaren är chef för ämbetet. Han är samtidigt slottsfogde vid Stockholms slottsförvaltning.

Ståthållare vid Kungl. Hovstaterna är Staffan Larsson.

Fogde är en gammal titel för den som utövar uppsikt inom ett visst område. Slottsfogden är Konungens fogde i Stockholm och ska tillvarata kungens rätt på slottet.  

Tre ytterligare slottsfogdar förvaltar respektive Drottningholms slottsförvaltning (Drottningholms, Kina, Tullgarns, Ulriksdals och Rosersbergs slott), Gripsholms slottsförvaltning (Gripsholms, Strömsholms slott) samt Kungl. Djurgårdens förvaltning, som har ansvaret för Kungl. Djurgården med Rosendals slott och Fjäderholmarna.

Läs mer om de olika slottsförvaltningarna genom att klicka på menyalternativen.

Fatburen

Fatburen, som sköter tvätt och linneförråd, ingår också i Ståthållarämbetet.

Fatburen. Avrullning av duk efter mangling. Foto Kungahuset.se

Fatburen. Avrullning av duk efter mangling. Foto Kungahuset.se