Ståthållarämbetet

Slottsvakten sopar snö innan gästerna anländer till Östra valvet

Slottsvakten sopar snö innan gästerna anländer till Östra valvet. Foto: Pressens Bild.

Ståthållarämbetet förvaltar den kungliga dispositionsrätten till tio kungliga slott: Stockholms, Drottningholms, Kina, Haga, Ulriksdals, Gripsholms, Rosersbergs, Strömsholms, Rosendals och Tullgarns slott.

Det gäller också byggnader, parker, trädgårdar och skogar, som hör till slotten.

De kungliga slotten ägs av staten genom Statens Fastighetsverk (SFV), som svarar för fastighetsdrift och underhåll med undantag för Rosendals slott.

Slottsfogde – en uråldrig titel


Ståthållaren Gunnar Holmgren är chef för ämbetet. Han är samtidigt slottsfogde vid Stockholms slottsförvaltning.

Fogde är en gammal titel för den som utövar uppsikt inom ett visst område. Slottsfogden är Konungens fogde i Stockholm och ska tillvarata kungens rätt på slottet.  

Tre ytterligare slottsfogdar förvaltar respektive Drottningholms slottsförvaltning (Drottningholms, Kina, Tullgarns och Rosersbergs slott), Gripsholms slottsförvaltning (Gripsholms och Strömsholms slott) samt Kungl. Djurgårdens Förvaltning, som har ansvaret för Kungl. Djurgården med Rosendals slott och Fjäderholmarna, och på uppdragsbasis även svarar för verksamheten vid Ulriksdals slottsförvaltning.

Läs mer om de olika slottsförvaltningarna genom att klicka på menyalternativen till vänster.

Fatburen


Fatburen, som sköter tvätt och linneförråd, ingår också i Ståthållarämbetet.