H.M. Konungens stab

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid Veterandagen på Kungl. Djurgården. Foto Jessica Gow/TT

Kungen och Prins Carl Philip tillsammans med chefen för H.M. Konungens stab, generalmajor Håkan Pettersson vid Veterandagen på Kungl. Djurgården. Foto Jessica Gow/TT

H.M. Konungens stab verkar i nära kontakt med Kungl. Hovstaterna.

Staben under ledning av stabschefen Håkan Pettersson ska stödja Kungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet, bland annat vid vissa ceremonier. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen.  

Adjutanterna

Stabschefen ska även bistå Kungen med en vakthavande adjutant.

Kungen har tolv adjutanter, som tjänstgör en månad i taget. De följer alltid Kungen. Adjutanterna medverkar vid genomförandet av Kungens program.

Tolv adjutanter alternerar även i tjänsten hos Kronprinsessan Victoria. Prins Carl Philip har två adjutanter.