Huvud

Organisationsschema

Klicka i organisationsschemat nedan för att läsa mer om respektive enhet. Organisationsschemat som pdf.PDF
H.M. Konungens råd leds av Konungen och har till uppgift att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten samt vara ett forum för frågor som kräver Konungens personliga synpunkter Läs mer om H.M. Konungen Läs om Riksmarskalken och de olika avdelningarna på Riksmarskalksämbetet Läs om Överhovmästarinna, Expeditionschef, Hovauditör, Kleresistat och Läkarstat Läs om Ståthållarämbetet Läs om Kungl. Husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket Läs om H.M. Konungens hovstall Läs om Kronprinsessans hovstat Läs om H.M. Drottningens hovstat Läs om Hovmarskalksämbetet Läs om Stockholms slottsförvaltning Läs om Gripsholms slottsförvaltning Läs om Kungl. Djurgårdens förvaltning Läs om Drottningholms slottsförvaltning Läs om Ulriksdals slottsförvaltning som ingår i Kungl. Djurgårdens Förvaltning Läs om Informationsavdelningen Läs om Riksmarskalken Läs om H.M. Konungens stab och Kungl. Maj:ts Orden med mera Läs om Publika avdelningen Läs om H.M. Konungens hovstat med kansli Läs om Ceremonistaten Läs om Hushållet Organisationsschema