H.M. Konungens hovstat med kansli

H.M. Konungens hovstat med kansli svarar för planering och genomförande av Konungens samt Konungens och Drottningens gemensamma officiella verksamhet och representation.

Den ansvarar även för planering och genomförande av Prins Carl Philips och Prinsessan Madeleines officiella verksamhet och representation. 

Hovstaten sköter också officiell och privat korrespondens och resor samt ansvarar för gåvoförrådet.

Hovstaten leds av hovmarskalk Kurt Svensson.