H.K.H. Kronprinsessans hovstat

Hovmarskalk Karolin A. Johansson. Foto: kungahuset.se

Hovmarskalk Karolin A. Johansson. Foto: kungahuset.se

Hovstaten samordnar de officiella framträdandena för Kronprinsessan och Prins Daniel. Hovstaten leds av hovmarskalk Karolin A. Johansson. Kronprinsessan och Prins Daniel har var sin sekreterare.

Eget kontor


Kronprinsessan har ett omfattande program, som omfattar officiella uppdrag inom och utom landet. Kronprinsessan och Prins Daniel har kontor på Kungliga slottet i Stockholm, där de förbereder de officiella uppdragen och ger företräden.

Många inbjudningar


Beslut om vilka inbjudningar Kronprinsessan och Prins Daniel ska tacka ja till fattas i samråd med Hovmarskalksämbetet vid regelbundna planeringssammanträden.
Upptäck mer