Huvud

Ceremonistaten

Kammarherrenyckel. Foto kungahuset.se

Kammarherrenyckel. Foto kungahuset.se

Till Hovmarskalksämbetet hör ceremonistaten, som svarar för ceremoniel vid statsbesök, officiella middagar, högtidliga audienser, diplomatmottagningar och annan officiell representation samt vid kungliga dop, vigslar och jordfästningar.

I ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, kabinettskammarherrar och kammarherrar. De representerar olika delar av samhället och tjänstgör vid behov.

Ceremonistaten svarar för arbetet med inbjudningar och andra administrativa ärenden, som rör officiell representation och ceremoniella sammanhang.