Huvud

Hovmarskalksämbetet

Kungen i arbetsmöte på Kungl. Slottet

Kungen i arbetsmöte på Kungl. Slottet. Foto: Leif R. Jansson

Hovmarskalksämbetet består av H.M. Konungens hovstat, H.M. Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, Hovstallet, Hushållet samt Ceremonistaten och har ansvar för Kungafamiljens programverksamhet och officiella representation.

Ämbetet står för planering och genomförande av statschefens uppgifter såsom statsbesök och högtidliga audienser men även för Kungafamiljens övriga officiella resor, representations­middagar, jubiléer, invigningar och besök. 

Förste hovmarskalken

Hovmarskalksämbetet leds av förste hovmarskalken Mats Nilsson

Planeringssammanträden

Statschefen och övriga medlemmar i Kungafamiljen utför årligen flera hundra officiella uppdrag. Olika förfrågningar och inbjudningar till Kungafamiljen att närvara vid olika evenemang sammanställs och bereds inom ämbetet.

Vid regelbundna planeringssammanträden med Kungaparet och Kronprinsessparet fastläggs det officiella programmet.