Kungl. Hovstaternas organisation

Metallkonservator Anders Larsson på Drottningholms slott.

Metallkonservator Anders Larsson och elektriker Jörgen Danielsson renoverar en ljuskrona på Drottningholms Slott. Foto: Husgerådskammaren.

Kungl. Hovstaternas uppgift är att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter.

En viktig uppgift för Hovstaterna är också att vårda och  visa det kulturarv som är förbundet med den svenska monarkin för allmänheten.

Konungens valspråk ”För Sverige – I tiden” ska vara vägledande för Hovstaterna.