Kungl. Hovstaterna

Kungliga Hovstaterna

Organisationen kring statschefen och Kungafamiljen heter officiellt Kungl. Hovstaterna. I dagligt tal brukar vi säga Hovet.

Kungl. Hovstaternas uppgift är att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter.

En viktig uppgift för Hovstaterna är också att vårda och visa det kulturarv som hör ihop  med den svenska monarkin för allmänheten.

Läs även om Kungliga Hovstaternas organisation och ekonomi samt om de olika arbetsuppgifterna vid Hovet.

Här hittar du även information om olika kungliga stiftelser och hur du kan ansöka om bidrag ur vissa fonder.