Historik, Confidencen

Slottsteaterns byggnad uppfördes redan på 1670-talet som ridhus i anslutning till Ulriksdals slott. En annan del av huset inrymde ett värdshus sedan början av 1700-talet. När Lovisa Ulrika kom till Sverige ifrån Tyskland som hustru till blivande kungen Adolf Fredrik fick hon Ulriksdals slott i bröllopsgåva. Efter kröningen 1751 kunde hennes planer på en slottsteater vid Ulriksdal förverkligas, allt enligt europeisk förebild. Carl Fredrik Adelcrantz anlitades som teaterarkitekt, och 1753 hade det gamla ridhuset förvandlats till en fullt utrustad teater i senaste rokokostil med plats för 200 åskådare. Den angränsande värdshusdelen blev till ståtliga salonger för den kungliga familjen och deras gäster.

Den mellersta och största av de kungliga salarna försågs med ett "table à confidence", ett bord som kunde sänkas ner i källaren för att efter omdukning åter höjas genom en lucka i golvet. På så vis kunde de kungliga gästerna föra förtroliga samtal - en confidence - utan att höras av utomstående. Den spektakulära anordningen fick ge namn åt hela teaterbyggnaden.

Det sena 1700-talet var en blomstringstid i svensk teaterhistoria och sångare, dansare, musiker och kompositörer från såväl Sverige som kontinenten var genom drottningens försorg verksamma vid slottsteatern under denna tid. Här gjorde också den unge kronprinsen Gustav några av sina första försök i teatern och operans konst.

Slottsteatern förföll efter mordet på Gustav III, och teatermaskineriet revs på 1860-talet. Scenöppningen och dörrarna mot de kungliga rummen murades igen, och salongen skulle med rustik renässansdekor såsom takbjälkar och öppen spis förvandlas till jaktsal åt Karl XV. Det hann dock aldrig färdigställas före kungens död, och sedan dess har huset tjänstgjort som bland annat förråd, skolsal, telegrafstation, militärförläggning, kontor och bostäder.

På 1920-talet, i samband med att Drottningholmsteatern återupptäcktes, uppmärksammades även Confidencen som dock var i mycket sämre skick. Den blev byggnadsminnesmärkt 1935, och 1965 bildades Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater med viljan att rädda teatern. Hösten 1976 kom Kjerstin Dellert till Confidencen, såg den potential som låg förborgad i salongens damm och bråd, och inledde därmed en kamp för teaterns återuppväckande och restaurering. Ulriksdals Slottsteaterns vänförening, Confidencen Rediviva, bildades i början av 1980-talet och ansvarade för Confidencens verksamhet fram till 1996 då Stiftelsen Ulriksdals slottsteater tog över driften i samarbete med vänföreningen.

Till största del med hjälp av sponsorer, privata donationer och ideellt arbete har det sedan 1980-talet byggts upp en teaterorganisation och en växande föreställningsverksamhet i takt med att Confidencen steg för steg kunnat återskapas till en fungerande teaterbyggnad. Confidencematsalen inklusive bordsmaskineriet restaurerades 1994-1997. Scenen och teatermaskinerat har 2003-2004, med hjälp av ritningar och jämförelser med teatrarna vid Drottningholm och Gripsholm, kunnat återställas i 1700-talsskick.

Guidade visningar på Slottsteatern Confidencenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Confidencens föreställningar och Kalendariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster