Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Februari

25 februari – Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson
Diplomorganist Ragnhild Pettersson

Mars

4 mars – Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan
11.00 Högmässa
Hovpredikant Christina Odenberg
Slottskören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

11 mars – Midfastosöndagen, Livets bröd
11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Lidingö Gospel
Dirigent Ann Birgersson

18 mars – Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
11.00 Högmässa
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Körensemblen Con Anima
Dirigent Ragnhild Kjöllerström

15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Staffan Eklund
Ave Maria gratia plena
I Bernadotternas tonspråk och samtida tonsättare under romantiken
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25 mars – Palmsöndagen, Vägen till korset
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

29 mars – Skärtorsdagen, Det nya förbundet
18.00 Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt
Hovpredikant Tomas Anderman
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

30 mars – Långfredagen, Korset
15.00 Musikgudstjänst/Korsvägsandakt
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Stabat Mater av Pergolesi
Medlemmar ur Slottskyrkans Vokalensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

April

1 april – Påskdagen, Kristus är uppstånden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

2 april – Annandag påsk, Möte med den uppståndne
15.00 Emmausmässa
Till Emmaus med Olof Åhlström
Hovpredikant Erland Ros
Anna Nyhlin, sopran
Bernt Malmros, cembalo

8 april – Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
11.00 Högmässa
Hovpredikant Richard Wottle
Musik av Gustaf Mankell och Carl Johan Moberger
Domkyrkoorganist Claes Holmgren

15 april – Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Louise Nyman
Diskantkör Lux Nova
Dirigent Anita Olandersson

17 april – Församlingsafton
18.00 i Bernadottebiblioteket

22 april – Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet
11.00 Familjegudstjänst
Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark
Kungsängens barnkörer
Dirigent Lena Maja Nee

29 april – Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

Maj

6 maj – Bönsöndagen, Bönen
11.00 Högmässa
Hovpredikant Susanne Rikner
Kungälvs kyrkas kammarkör
Dirigent Helena Viklund

10 maj – Kristi himmelfärds dag, Herre över allting
09.00 Gudstjänsten sammanlyst med Gamla stans församlingar

13 maj – Söndagen före pingst, Hjälparen kommer
11.00 Högmässa
Hovpredikant Birgit Huss
Stöde kyrkokör
Dirigent Maria Bergman

20 maj – Pingstdagen, Den heliga Anden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Norra Sandsjö – Bodafors kyrkokör
Dirigent Mona Wallinder

27 maj – Heliga Trefaldighetsdag, Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing
Vasa Vokalensemble
Dirigent Per Högberg