Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Oktober

22/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet, Trons kraft
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Susanne Rikner
Ensemblen Vox Feminale
Dirigent Sabina Nilsson

29/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Att leva tillsammans
11.00 Högmässa
Hovpredikant Richard Wottle
Kören Ad fontes
Dirigent Dan Eiderfors

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

November

4/11 Alla helgons dag, Helgonen
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Edqvist
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

5/11 Söndagen efter Alla helgons dag, Vårt evighetshopp
15.00 Musik- och minnesgudstjänst med ljuständning
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

12/11 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Frälsningen
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Nilsson
Västerås kvartettsångare
Dirigent Per-Anders Berg

19/11 Söndagen före Domssöndagen, Vaksamhet och väntan
11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Bodals kammarkör
Dirigent Ingrid Damstedt-Holmberg

26/11 Domssöndagen, Kristi återkomst
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Louise Nyman
Nya Prinskvartetten

Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson