Gudstjänster

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

Pastor Michael Bjerkhagen och hans medarbetare hälsar dig välkommen till Hovförsamlingens gudstjänster i Slottskyrkan. Foto: Rickard L Eriksson

December

17 december – Tredje advent, Bana väg för Herren
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Oscars barnkörer
Dirigent Hanna Sandman

24 december – Fjärde advent, Herrens moder, Julafton
11.00 Julbön för stora och små
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Hovtrumpetare Olle Hermansen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25 december – Juldagen, Jesu födelse
Slottskyrkan i Kungliga Slottet
11.00 Högmässa
Hovpredikant Caroline Krook
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25 december – Juldagen, Jesu födelse
Drottningholms Slottskyrka
11.00 Juldagsgudstjänst
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Lovö Kyrkas kör
Organist Bengt Tribukait
Dirigent Leif Asp

26 december – Annandag jul, Martyrerna
15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Tomas Anderman
Julefrid med musik av Johan Helmich Roman
Anna Paradiso, cembalo
Dan Laurin, flöjter

31 december – Söndagen efter jul, Nyårsafton – Guds barn
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Karin Karlberg
Hovtrumpetare Olle Hermansen
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

14.00 Nyårskonsert med Livgardets Dragonmusikkår
Solist Cornelia Beskow
Dirigent David Björkman
Entré

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Altaret i Slottskyrkan. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Januari

1 januari – Nyårsdagen, I Jesu namn
11.00 Högmässan sammanlyst till Storkyrkan

6 januari – Trettondedag jul, Guds härlighet i Kristus
15.00 Musikgudstjänst
Den heliga natten
Musik Hilding Rosenberg, text Hjalmar Gullberg
Hovpredikant Erland Ros
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

7 januari – Första söndagen efter trettondedagen, Jesu dop
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Hovtrumpetare Olle Hermansen
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

14 januari – Andra söndagen efter trettondedagen, Livets källa
11.00 Högmässa
Hovpredikant Bertil Reimer

21 januari – Tredje söndagen efter trettondedagen, Jesus skapar tro
11.00 Högmässa
Hovpredikant Karin Karlberg

28 januari – Septuagesima, Nåd och tjänst
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Peter Strömmer
Musik av Johann Sebastian Bach
Professor Karin Nelson

Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

Februari

4 februari – Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsens ljus
11.00 Högmässa
Hovpredikant Anders Novak
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Bernadotterna i ord och ton
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

11 februari – Fastlagssöndagen, Kärlekens väg
11.00 Högmässa
Hovpredikant Åke Bonnier
Mariakören från Västerås domkyrka
Dirigent Joakim Olsson Kruse

18 februari – Första söndagen i fastan, Prövningens stund
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing
Styrsö-Brännö kyrkokör
Dirigent Rune Henriksson

25 februari – Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
11.00 Högmässogudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson

Mars

4 mars – Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan
11.00 Högmässa
Hovpredikant Christina Odenberg

11 mars – Midfastosöndagen, Livets bröd
11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Slottskören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

18 mars – Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
11.00 Högmässa
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Körensemblen Con Anima
Dirigent Ragnhild Kjöllerström

15.00 Musikgudstjänst
Hovpredikant Staffan Eklund
Magnificat Johann Sebastian Bach
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

25 mars – Palmsöndagen, Vägen till korset
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

29 mars – Skärtorsdagen, Det nya förbundet
18.00 Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt
Hovpredikant Tomas Anderman
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

30 mars – Långfredagen, Korset
15.00 Musikgudstjänst/Korsvägsandakt
Stabat Mater av Pergolesi
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen