Guidad visningar, Riddarholmskyrkan

1 maj–30 september: svenska kl. 13.30, engelska kl. 14.30

1 oktober–november: endast egen rundvandring, skyltar finns samt vägledning att köpa i kassan

För enskilda besökare, för större grupper se Gruppbesök.

Visningen går inte att förboka. En visning avser cirka 40 min rundvandring med guide.

För att delta i visningen löser du entrébiljett i biljettkassan i Riddarholmskyrkan strax innan visningen börjar.