Utställningar, Kungliga slottet

På Kungliga slottet visas både permanenta och tillfälliga utställningar.

I tiden – Kungliga klockor under 400 år

Perioden 23 januari–25 september 2016 visas utställningen I tiden – Kungliga klockor under 400 år 

Permanenta utställningar
– Riksregalierna och Riddarordnarna

På slottet kan man alltid se två stora utställningar – riksregalierna och riddarordnarna.

Riksregalierna finns utställda i Skattkammaren på slottet och här ses bland annat Gustav Vasas rikssvärd.

I Ordenssalarna, bestående av fyra rum, visas utställningen som berättar om de svenska riddarordnarna.

Publikationer

I Slottsboden finns bland annat litteratur med anknytning till det kungliga kulturarvet. Här finns även publikationer om pågående och tidigare utställningar, till exempel:

The Lilian Look!

Mina 40 år på tronen

Skattkammaren

Bernadotteporträtt från två sekel
Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare