Utställningar, Kungliga slottet

Den tänkande handen
– vårutställning i Gustav III:s antikmuseum

I samband med Kungens födelsedag 2017 invigs utställningen 'Den tänkande handen'. Ett tiotal tävlingsbidrag till H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare visas i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet. Tävlingen och utställningen kommer att vara årligen återkommande. Utställningen ses 28 april–25 juni 2017

Permanenta utställningar
– Riksregalierna och Riddarordnarna

På slottet kan man alltid se två stora utställningar – riksregalierna och riddarordnarna.

Riksregalierna finns utställda i Skattkammaren på slottet och här ses bland annat Gustav Vasas rikssvärd.

I Ordenssalarna, bestående av fyra rum, visas utställningen som berättar om de svenska riddarordnarna.

Publikationer

I Slottsboden finns bland annat litteratur med anknytning till det kungliga kulturarvet. Här finns även publikationer som tagits fram i samband med utställningar, till exempel:


Mina 40 år på tronen

Skattkammaren

Bernadotteporträtt från två sekel

Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare