Visning av Representationsvåningarna på Kungliga slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

ÅRSKURS 7–9 OCH GYMNASIET

Slottet utifrån och in

Det fanns en kung som behövde ett mer representativt slott. Det fanns en befintlig byggnad att ta hänsyn till. Det fanns en stad som skulle byggas omkring slottet. Hur anpassar man slottet efter staden och staden efter slottet? Se och hör historien om varför slottet ser ut som det gör idag och hur slottet förhåller sig till sin omgivning. Eleverna tittar på slottets arkitektur, både på utsidan och insidan – först en rundvandring runt slottet med avslutning inne i slottet. .

Visningen är ämnesöverskridande och det finns inslag av arkitektur, personhistoria, politisk historia, samhällsutveckling och konst.

Plats: Utomhus och Festvåningen, Kungliga slottet
Skolvisningen kan ges tisdag–fredag kl. 9.00–16.00  

Observera att våningarna kan stängas tillfälligt i samband med H.M. Konungens officiella representation. Vid dessa tillfällen flyttas visningen fram till ett passande datum.

Avgift

Avgift 1000 kr, visningen tar 90 minuter och är för en skolklass om max 30 personer. Entréavgifter ingår för samtliga elever och två vuxna.

Bokning

Bokning per telefon 08-402 61 30 vardagar kl. 9.00–12.00  

Avgiften kan betalas kontant eller faktureras. Bokningen är bindande och avbokning måste göras tre vardagar innan datumet för visningen. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras kostnaderna för inbokad guide och eventuell vakt.