Visning av Representationsvåningarna på Kungliga slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

ÅRSKURS 7–9 OCH GYMNASIET

För Sverige i tiden 

Kungen är Sveriges statschef och har huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter. Vad är då Kungens uppgift och hur förhåller han sig till den egentliga makten?

Kungliga slottet är statschefens officiella residens och en levande arbetsplats. Medan vi vandrar i de slottssalar som idag används vid Kungens representation – såsom Karl XI:s galleri där middagar hålls vid statsbesök och Konseljsalen där informationsmöten med regeringen hålls – berättar vi om Kungens uppgifter som stadgas i 1974 års regeringsform.

Plats: Festvåningen, Kungliga slottet
Skolvisningen kan ges tisdag–fredag kl. 9.00–16.00  

Observera att våningarna kan stängas tillfälligt i samband med H.M. Konungens officiella representation. Vid dessa tillfällen kan vi erbjuda visningen i en annan del av slottet eller alternativt flytta fram visningen till ett passande datum.

Avgift

Avgift 750 kr, inkluderar 45 minuters guidad visning för en skolklass om max 30 personer. Entréavgifter ingår för samtliga elever och två vuxna.

Bokning

Denna visning är ny för 2017, kontakta oss för aktuellt tidsperiod visningen är bokningsbar.

Bokning per telefon 08-402 61 30 vardagar kl. 9.00–12.00  

Avgiften kan betalas kontant eller faktureras. Bokningen är bindande och avbokning måste göras tre vardagar innan datumet för visningen. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras kostnaderna för inbokad guide och eventuell vakt.