Guidade visningar, Kungliga slottet

Maj–september:
Dagligen!
kl. 10.30 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 10.30 Skattkammaren (svenska)
kl. 11.30 Skattkammaren (engelska)
kl. 12.30 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.30 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.30 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 15.30 Representationsvåningarna (engelska)

På lördagar och söndagar tillkommer:
kl. 10.30 Museum Tre Kronor (svenska)
kl. 11.30 Museum Tre Kronor (engelska)

Guidade visningar på kinesiska kl. 14.00, följande datum:
Juni: 8, 10, 15, 17, 22, 24 och 29 juni kl. 14.00
Juli: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 och 29 juli kl. 14.00
Aug: 3, 5, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26 och 31 augusti kl. 14.00

Observera! Vid H.M. Konungens representation kan visningen av paradvåningarna komma att flyttas till övriga besöksdelar av slottet, se stängningsdatum

» Visningstider övriga året 

» Visningar på ryska
» Visningar på kinesiska

Visningarna är för enskilda besökare, ej förbokningsbara. För större grupper se Gruppbesök.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. Antalet platser per visning är begränsat. Platsbiljett 20 kr köps i kassan. Utöver platsbiljett ska man ha entrébiljett, se Entréavgift. Barn under 18 år går gratis på de allmänna visningarna.