Guidade visningar, Kungliga slottet

Januari–april: Tisdag till söndag;
kl. 10.30 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 10.30 Skattkammaren (svenska)
kl. 11.30 Skattkammaren (engelska)
kl. 12.30 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.30 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.30 Representationsvåningarna (svenska)

Familjevisning: Lördag och söndag kl. 10.30;
Familjevisning "Gamla borgen Tre Kronor" i Museum Tre Kronor. Barnvisningen är kostnadsfri för barn och medföljande vuxna men entrébiljett löses, se Entréavgift.

» Visningar på ryska julen 2017/2018 

Observera! Vid H.M. Konungens representation kan visningen av paradvåningarna komma att flyttas till övriga besöksdelar av slottet, se stängningsdatum

» Visningstider övriga året 

Visningarna är för enskilda besökare, ej förbokningsbara. För större grupper se Gruppbesök.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. Antalet platser per visning är begränsat. Platsbiljett 20 kr köps i kassan. Utöver platsbiljett ska man ha entrébiljett, se Entréavgift. Barn under 18 år går gratis på de allmänna visningarna.