Tegelvalven i Museum Tre Kronor på Kungliga Slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Museum Tre Kronor

Slottets medeltida hsitoria och förvandlig från försvarsborg till dagens slott

Under Lejonbacken ligger entrén till Museum Tre Kronor. Här finns en modell som överskådligt visar borgens utseende på 1660-talet. Vid denna modell startar visningen, som tar ungefär 45 minuter.

Efter att ha passerat under borgens norra medeltida försvarsmur kommer man till ytterligare en modell, denna visar anläggningens utseende vid mitten av 1300-talet. Borgen är vid denna tid mycket enklare till sin form men effektiv för sitt huvudsakliga syfte - försvar. Kanske var det här Birger Jarl skrev sitt brev 1252?

I museet visas även bevarade rester av borgens medeltida kök. Mathållningen var väsentlig inte minst då borgen befann sig under belägring. För att åskådliggöra ett historiskt skeende och en dramatik har museet berikats med kämpande soldater och stretande pigor.

Under 1600-talet genomgick landet dramatiska förändringar som även kom att spegla sig i synen på slottet i Stockholm. Sedan slutet av 1500-talet hade man moderniserat byggnaden så att den mer kom att likna ett renässanspalats. Denna förändring räckte dock inte till under stormaktstiden utan nu önskade man något mer genomgripande. Denna process, som med tiden kom att leda till det nuvarande slottet, utgör visningens slutpunkt.

Visningspresentationen ovan är generell medan visningarna är individuella och innehållet till viss del beror på museilärarens inriktning.