Visning av Representationsvåningarna på Kungliga slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Gustav III:s antikmuseum

Gustav III:s skuptursamling i ett av Europas äldsta museer

Gustav III:s skulpturer är utställda i slottets nordöstra flygel och en visning  tar cirka 45 minuter.

År 1783-84 kom Gustav III att företa en europeisk långresa som tog honom till Italien. Under besöket inspirerades kungen att skapa ett forum för antika skulpturer i Sverige. Han köper under, och efter, resan ett flertal skulpturer och föremål som skulle skapa grunden för denna dröm.

Per skepp transporterades en ström av antika föremål från Italien till Sverige. En händelse så viktig att den finns avbildad av Carl Larsson i Nationalmuseums stora trapphus.

Konungens avsikt var att visa dessa nyinförskaffade föremål i Hagaparken. Där hade han tänkt bygga ett stort slott, det egentliga Haga slott. När kungen sköts av Ankarström lades projektet ned.

Gustav III:s bror hertig Carl (XIII) beslutade några månader senare att skulptursamlingen skulle få en värdig plats, om än inget nytt slott. Samlingen skulle placeras i ett nyinrättat museum i Kungliga slottets nordöstra hörn.

Här i museets Stora galleri står nu, som på 1700-talet, Apollo omgiven av de nio museerna. I rummet berättar museiläraren om antikens skulpturkonst men även om 1700-talets syn på antiken.

I museets Inre galleri ses mindre föremål ur samlingarna. Bland dessa kan nämnas ett antal byster av antika kejsare och kejsarinnor där flera är goda exempel på den romerska porträttkonstens skicklighet.

Visningspresentationen ovan är generell medan visningarna är individuella och innehållet till viss del beror på museilärarens inriktning.