Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Bernadottebiblioteket

Böcker för kungar och drottningar

Genom en smal trappa från Gustav III:s antikmuseum når man Bernadottebibliotekets mäktiga lokaler. Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar.

En visning tar cirka 45 minuter och omfattar såväl en presentation av rummet som en redogörelse för de principer som gäller för boksamlingen.

När Nicodemus Tessin d.y. efter slottsbranden 1697 fick i uppdrag att rita ett nytt slott ingick även ett bibliotek. Det blev dock inte Tessins plan som genomfördes utan en senare arkitekts ritningar kom att gälla. Arkitektens namn var Carl Johan Cronstedt och rummet stod färdigt 1796.

På grund av pliktleveranser av böcker växte samlingarna snabbt samtidigt som bibliotekets karaktär ändrades från att vare ett privat kungligt bibliotek till ett svenskt nationalbibliotek. Lokalerna i slottet blev därför snart för små. Därför flyttades boksamlingarna 1877 till det nya nationalbiblioteket i Humlegården som dock behöll namnet "Kungliga biblioteket".

I början av 1900-talet samlades åter de privata kungliga boksamlingar i slottets biblioteksflygel. På 50-talet omorganiserades böckernas hyllplacering och därmed fick man en tydligare uppfattning över vad som ingått i de olika kungliga boksamlingarna.

Samlingarna består idag av böcker som tillhört Gustav IV Adolf till och med Gustaf VI Adolf, och kungarnas respektive gemåler.

Visningspresentationen ovan är en allmän orientering, medan visningarna är individuella och innehållet till viss del beror på museilärarens inriktning.