Vagnarna, Hovstallet

Foto: Charlotte Gawell.

Foto: Charlotte Gawell.

I hovstallets vagnhallar finns ett fyrtiotal vagnar och slädar för olika ändamål. De flesta är tillverkade på 1800-talet. Här återfinns bland annat de två välkända sjuglasvagnarna.

Vagnparken består av paradkupéer, kalescher och landåer, men här hittar man också enklare fordon för hästarnas utbildning och vardagsarbete.

Detalj av Karl XV:s paradkupé. Foto: Charlotte Gawell.

Detalj av Karl XV:s paradkupé. Foto: Charlotte Gawell.

Paradvagnarna är elegant byggda, ofta praktfullt och rikt dekorerade. De visar i helheten och detaljerna ett utsökt formspråk och stor hantverksskicklighet. Dessutom är de exklusivt inredda, vilket gör dem bekväma att åka i.
Detalj seldon. Foto: Charlotte Gawell.

Detalj seldon. Foto: Charlotte Gawell.

Till vissa vagnar hör också specialkomponerade paradseldon. Eleganta uniformer bidrar också till helhetsintrycket.

En del ekipage kan framföras à la dÁumont. Det innebär att vänsterhästarna rids av jockeyer och att kusk och kuskbock saknas. Fördelen med detta körsätt är en bättre utsikt för vagnens passagerare, men också bättre möjligheter för åskådare att se dem som färdas i vagnen.

Träning på Djurgården av à la d'Aumont. Foto: Charlotte Gawell.

Träning på Djurgården av à la d'Aumont. Foto: Charlotte Gawell.

Ett ekipages elegans utgörs av summan av delarnas kvalitet, funktion, inbördes harmoni och utstyrsel. För att nå bästa resultat härvidlag och göra full rättvisa åt den kungliga inramningen krävs bland annat en flerårig utbildning av personal och hästar och en absolut förtroendefull arbetsgemenskap dem emellan. Då blir resultatet inte bara en högtidlig transport utan också ett kungligt skådespel.
Sjuglasvagnen. Foto: Charlotte Gawell.

Sjuglasvagnen. Foto: Charlotte Gawell.

Sjuglasvagnen


Sjuglasvagnen tillverkades till kung Oskar ll:s 25-årsjubileum som regent 1897.

Vagnen är tillverkad av Ad Freyschuss Hofvagnsfabrik i Stockholm och tillverkningskostnaden var 7958 kr.

Förr användes den med sexspann med spannryttare på vänster förlöpare.
Numera används den med fyrspann, vid Riksdagens/Riksmötets högtidliga öppnande, statsbesök och högtidliga audienser.

Karl XV Paradkupé. Foto: Charlotte Gawell.

Karl XV Paradkupé. Foto: Charlotte Gawell.

Karl XV Paradkupé


Inköptes av Karl XV år 1859 av tillverkaren Lauenstein & Co, Hamburg, Tyskland.

Den används idag med fyrspann och stor paraduniform vid audienser, och inkommande statsbesök, som följevagn till Sjuglasvagnen.

Kupé. Foto. Kungl. Hovstaterna.

Kupé. Foto. Kungl. Hovstaterna.

Kupé


Tillverkad i Köpenhamn av F.C Schultz omkring 1890.

Den körs i par och kuskarnas klädsel är paraduniform, Syrtut med hög, svart hatt och svart kokard.

Förr användes Kupén vid persontransporter vid hovet, men numera är den följevagn vid audienser

Stanhope Phaeton. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Stanhope Phaeton. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Stanhope Phaeton


Vagnen medfördes av Drottning Victoria från Tyskland och som också var den som använde vagnen. Numera används den endast för uppvisning och körs i par eller fyrspann.