Drottningholms slottskyrka

Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Drottningholms slottskyrka är belägen i slottets norra rundbyggnad. Tessin den yngre slutförde byggnationen i början av 1700-talet, efter faderns (Tessin den äldre) ritningar. Inredningsarbetet utfördes under ledning av Carl Hårleman och 1730 stod kyrkan färdig att tas i bruk.  

Kyrkan har sedan dess använts kontinuerligt och idag hålls högmässa i slottskyrkan sista söndagen varje månad, då alla är välkomna att delta.

Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.