Guidade visningar, Drottningholms slott

Visningarna ingår i entréavgiften perioden oktober–april. Perioden maj–september kostar visningarna 30 kr per visning.

Den guidade slottsvandringen ges på svenska och engelska vid varje klockslag.

Visningarna är för enskilda besökare, ej förbokningsbara. För större grupper se Gruppbesök. En visning avser 45 min rundvandring i slottets paradvåningar med guide. Antalet platser per visning är begränsat. Platsbiljett 30 kr köps i kassan. Barn under 18 år går gratis på de allmänna visningarna.

Guidad slottsvandring på svenska och engelska

januari-april

lördag-söndag

12.00, 14.00

maj

lördag-söndag

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

juni–september

dagligen

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

oktober

fredag-söndag

12.00, 14.00

november-december

lördag-söndag

12.00, 14.00

 

Guidade visningar på kinesiska juni–augusti

Guidade visningar på kinesiska kl. 13.30:
中文参观游览导游 时间:下午一点半

Juni: 16, 23 och 30
六月:16号, 23 号, 30 号

Juli: 7, 14, 18, 21, 25 och 28
七月: 7号, 14 号, 18号, 21号, 25号, 28号

Aug: 1, 4, 8, 11, 15, 18 och 22
八月:1号, 4号, 8号, 11号, 15号,18号,22号

Platsbiljett 30kr
价格: 30元