Museum de Vries

Museum de Vries vid Drottningholms slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

I det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen visas en unik skulptursamling av den nederländska skulptören Adriaen de Vries (1556–1626).

Bronsskulpturerna, som är från 1600-talets början, togs till Sverige som krigsbyten för att så småningom placeras i Drottningholmsparken.

I dag har skulpturerna i parken ersatts av moderna bronsavgjutningar och originalen finns samlade i Museum de Vries. Museet innehåller den största samling av Adriaen de Vries verk i världen.  

Museet är öppet vid förbokade visningar och under den årliga Museum de Vries-dagen som 2018 infaller den 26 augusti, program annonseras under sidan Aktuellt på Drottningholms slott.