Vårkonsert med Dalakören i Ulriksdals slottskapell 21 maj

Söndag den 21 maj kl. 16.00 ger Dalakören en vårkonsert i Ulriksdals slottskapell. 

Passa på se kapellet till toner av Dalakören. Dirigent Magnus Larsson. Slottskapellet, uppfört 1860-talet, är beläget i Ulriksdals slottspark.

Biljetter 80 kr köps på plats strax innan konserten.

» Hitta till Ulriksdals slottspark