Aktuella händelser - Kungahuset http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser.4.7c4768101a4e888378000257.html Aktuella händelser - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 4.3.1.1 Gott nytt år! Året som gick 2017 Sun, 31 Dec 2017 09:26:52 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/gottnyttararetsomgick2017.5.7395176f1605913ab51591.html H.M. Konungens jultal 2017 Mon, 25 Dec 2017 12:42:45 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/hmkonungensjultal2017.5.7395176f1605913ab51438.html H.M. Drottningens födelsedag Sat, 23 Dec 2017 08:39:46 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/hmdrottningensfodelsedag.5.7395176f1605913ab51418.html Prinsparet vid konserten Jul i Vasastan Fri, 22 Dec 2017 10:56:13 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/prinsparetvidkonsertenjulivasastan.5.7395176f1605913ab5140c.html Kungafamiljen vid Svenska Akademiens högtidssammankomst Thu, 21 Dec 2017 09:06:12 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungafamiljenvidsvenskaakademienshogtidssammankomst.5.7395176f1605913ab51400.html Prins Daniel i Kiruna med Prins Daniels Fellowship Tue, 19 Dec 2017 08:46:40 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/prinsdanielikirunamedprinsdanielsfellowship.5.7395176f1605913ab513aa.html En julhälsning från Kronprinsessfamiljen Mon, 18 Dec 2017 09:58:41 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/enjulhalsningfrankronprinsessfamiljen.5.7395176f1605913ab51241.html Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar tog emot granar Thu, 14 Dec 2017 11:33:44 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kronprinsessanprinsessanestelleochprinsoscartogemotgranar.5.170e3da316020bcd27fe68.html Kungen höll avskedsaudienser Tue, 12 Dec 2017 15:39:22 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungenhollavskedsaudienser.5.170e3da316020bcd27f6c5.html Kungens middag för Nobelpristagarna Mon, 11 Dec 2017 21:30:45 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungensmiddagfornobelpristagarna.5.170e3da316020bcd27f2f5.html Kungafamiljen vid Nobelbanketten Mon, 11 Dec 2017 11:01:31 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungafamiljenvidnobelbanketten.5.7d2561371602107f4fe123.html Kungen delade ut 2017 års Nobelpris Sun, 10 Dec 2017 17:58:33 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungendeladeut2017arsnobelpris.5.7d2561371602107f4fed4.html Kronprinsessparet vid firandet av Göteborgs Symfoniska Kör 100 år Fri, 08 Dec 2017 23:00:00 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kronprinsessparetvidfirandetavgoteborgssymfoniskakor100ar.5.3b2188051602b70a3d074.html Drottningen vid invigningen av Magiska Millesgården Thu, 07 Dec 2017 22:30:00 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/drottningenvidinvigningenavmagiskamillesgarden.5.170e3da316020bcd27f5ae.html Prins Carl Philip besöker Hongkong Thu, 07 Dec 2017 16:21:00 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/prinscarlphilipbesokerhongkong.5.73ea424816020bf9b6caf.html Högtidliga audienser på Kungliga slottet Thu, 07 Dec 2017 13:35:39 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/hogtidligaaudienserpakungligaslottet.5.73ea424816020bf9b6c1a8.html Prins Daniel i Skarpnäck Wed, 06 Dec 2017 14:53:28 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/prinsdanieliskarpnack.5.73ea424816020bf9b6c136.html Kungen gav audiens för Georgiens talman Wed, 06 Dec 2017 14:16:39 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/kungengavaudiensforgeorgienstalman.5.73ea424816020bf9b6c142.html Prinsessan Sofia 33 år Wed, 06 Dec 2017 08:40:10 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/prinsessansofia33ar.5.17b2030b16020ae17973b.html Presentation av årets Nobelpristagare Tue, 05 Dec 2017 15:50:38 +0100 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2017/2017/presentationavaretsnobelpristagare.5.73ea424816020bf9b6cd3.html